Huurinformatie 2017

RESERVEREN
Reserveren is alléén mogelijk voor de in de folder genoemde periodes. Men kan in het gehuurde verblijf op de aankomstdag terecht vanaf 15.00 uur en dient op de vertrekdag weer vóór 10.00 uur vertrokken te zijn. Indien men op de aankomstdag, zonder bericht, niet arriveert, wordt het verblijf nà 17.00 uur als geannuleerd beschouwd. Verwacht u ná 17.00 uur te arriveren, laat het ons dan even weten.

Reserveren is dagelijks mogelijk op de receptie van “De Hertenwei” of telefonisch op nummer (013) 5091295. Na reservering krijgt u reserveringsformulieren toegestuurd die u per omgaande ingevuld aan “De Hertenwei” dient te retourneren. Tevens dient de helft van de huursom binnen 10 dagen voldaan te zijn. Bedragen tot €175,00 per verhuurobject dienen binnen 10 dagen volledig voldaan te worden. Na ontvangst van de 1e betaling krijgt en de reserveringsformulieren krijgt u hiervan een bevestiging. Het restant dient uiterlijk 6 weken voor aankomst voldaan te zijn. U krijgt hiervoor géén acceptgiro toegestuurd, dus u dient zelf zorg te dragen voor tijdige overmaking van het bedrag.

Bij reservering 6 weken of korter voor aankomst dient het volledige huurbedrag binnen 10 dagen voldaan te worden. Bijkomende kosten betaalt u bij aankomst op de receptie. Mocht u van uw reservering willen afzien, neem dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen contact met ons op. Voor 2017 kunt u boeken vanaf 1 september 2016. Voor de familievilla’s kunnen vanaf 1 januari 2017 ook reeds opties genomen voor 2018.

ANNULEREN, WIJZIGEN, VOORKEUREN
Voor annuleringen worden voor de appartementen de Recron Voorwaarden Vakantieverblijven gehanteerd, en voor de familievilla’s de Recron Voorwaarden Groepsaccommodaties, beide opgesteld door Recron in overleg met de A.N.W.B en de Consumentenbond. Een exemplaar hiervan ontvangt u bij reservering. Wij adviseren: sluit een annuleringsverzekering af!

Wilt u een reeds gemaakte boeking wijzigen, dan gelden hiervoor de volgende regels: bij familievilla’s is wijzigen mogelijk tot 6 maanden voor aankomst, er worden dan administratiekosten à €27,50 in rekening gebracht. Binnen 6 maanden voor aankomst wordt de wijziging als een annulering beschouwd en gelden de Recron Voorwaarden Groepsaccommodaties. Bij appartementen is wijzigen mogelijk tot 4 maanden voor aankomst, er worden dan administratiekosten à €27,50 per verhuurobject berekend. Binnen 4 maanden voor aankomst wordt de wijziging als een annulering beschouwd en gelden de Recron Voorwaarden Vakantieverblijven.

Bij wijziging naar een duurdere periode dient het verschil bijbetaald te worden, bij wijziging naar een goedkopere periode wordt het verschil niet terugbetaald. Met bepaalde voorkeuren kan, voor zover mogelijk, rekening gehouden worden. Per verhuurobject wordt dan €25,00 voorkeurskosten in rekening gebracht, met een maximum van €50,00 per boeking. Wilt u tijdens uw verblijf op De Hertenwei verhuizen naar een ander verhuurobject, dan betaalt u daarvoor €12,50 administratiekosten + schoonmaakkosten. Bij verhuizing naar een duurder verhuurobject betaalt u het verschil bij, bij verhuizing naar een goedkoper verhuurobject krijgt u het verschil niet terug.

JONGEREN EN GROEPEN
De Herenwei is een familiepark. Aan jongeren onder de 21 jaar worden dan ook géén appartementen, bungalows, familievilla’s of stacaravans verhuurd! De Hertenwei heeft het recht op grond hiervan een boeking te annuleren. Groepen boven de 21 jaar, anders dan een familie, kunnen eventueel wel accommodatie huren. We behouden ons dan wel het recht voor om een hogere waarborgsom te rekenen.

HUISDIEREN
In de appartementen en de familievilla’s zijn huisdieren niet toegestaan!

GEMOTORISEERD VERKEER OP “DE HERTENWEI”
Tussen 23.00 uur en 07.00 uur is gemotoriseerd verkeer op “De Hertenwei” (ook intern!) niet toegestaan. De maximum snelheid op het terrein is 10km/u. Personen onder de 21 jaar mogen niet met ingeschakelde motor van bromfiets of motor op het terrein rijden. Beperk het rijden tot het noodzakelijke! Voor de slagboom ontvangt u een kaart die uitsluitend geldig is binnen de opgegeven verblijfsperiode en alleen te gebruiken voor de opgegeven auto. U heeft deze kaart zowel bij het oprijden als het afrijden van het terrein nodig. Bij de appartementen kan één auto geparkeerd worden en bij de familievilla’s 5 auto’s. Meerdere auto’s dienen op het parkeerterrein bij de receptie geparkeerd te worden.

INDELING VERHUUROBJECTEN
In de kleurenfolder vindt u een uitgebreide omschrijving van de indeling van de diverse verhuurobjecten. De verhuurobjecten zijn niet aangepast voor rolstoelgebruikers. Het is niet toegestaan slaaptentjes bij het verhuurobject te plaatsen.

INVENTARIS
Controleer bij aankomst a.d.h.v. de aanwezige inventarislijst of alles aanwezig is. Indien er iets ontbreekt, meldt dit dan onmiddellijk bij de receptie; u krijgt dan, indien mogelijk meteen het ontbrekende inventarisstuk mee. Indien u tijdens uw verblijf iets beschadigt of kwijt raakt, meldt dit dan ook op de receptie. U krijgt dan, indien mogelijk, tegen betaling het inventarisstuk meteen mee, of het wordt z.s.m. vervangen. Meubilair en eventueel gehuurd linnengoed mag niet buiten het verhuurobject gebruikt worden. Bij aankomst treft u in de verhuurobjecten een service-pakketje aan met daarin een dweil, vaatdoekje, schuurspons, afwasborstel, flesje afwasmiddel, lucifers, vuilniszak, koffiefilter en een toiletrol en in de verhuurobjecten met een vaatwasser tevens een aantal vaatwasblokjes.

ZWEMMEN IN HET BINNENBAD EN BUITENBAD
Huurders van een Hertenwei-verhuuraccommodatie kunnen op vertoon van de Hertenwei-recreatiepas (à €2,25 p.p., incl. foto, dus geen foto mee nemen) tussen 20-05-2017 – 27-08-2017 gratis gebruik maken van het binnenbad en het buitenbad. Kinderen t/m 2 jaar hebben geen pasje nodig. In de periode 01-01-2017 – 19-05-2017 en 28-08-2017 – 31-12-2017 gratis toegang tot het binnenbad met een knipkaart (gratis). Binnenbad gesloten i.v.m. de jaarlijkse onderhoudsbeurt van 13-11-17 – 16-11-17.

RECREATIEACTIVITEITEN
In de Zomervakantie (1e week juli en laatste week augustus onder voorbehoud) wordt er een recreatieprogramma georganiseerd door een professioneel recreatieteam, met knutselen, sport, spel, themadagen, muziekavonden etc., waarbij de bezetting van het terrein bepalend is voor het aantal en soort activiteiten. Deelname uitsluitend op vertoon van de Hertenwei-recreatiepas (à €2,25 p.p., incl. foto). Bijna alle activiteiten zijn gratis (slechts bij een klein aantal activiteiten, zoals workshops of bingo, wordt een kleine bijdrage gevraagd). Alcoholische drank alleen te bestellen op vertoon van de Hertenwei-recreatiepas.

OPENINGSTIJDEN
De openingstijden van alle voorzieningen worden tijdens het seizoen regelmatig aangepast, al naar gelang de bezetting van het terrein. Het winkeltje en de wasserette zijn na de Herfstvakantie tot Pasen gesloten.

KLACHTEN
Indien u van mening bent dat het door u gehuurde verhuurobject niet naar behoren is opgeleverd, meldt dat dan direct bij de receptie, doch uiterlijk binnen 2 uur na aankomst. Ook eventuele andere klachten dient u direct met de parkleiding op te nemen, teneinde de leiding in de gelegenheid te stellen één en ander op te lossen. Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan heeft u tot uiterlijk 14 dagen na vertrek de gelegenheid de klacht schriftelijk en gemotiveerd in te dienen. Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan heeft u tot uiterlijk 3 maanden na vertrek de gelegenheid de klacht te laten behandelen door de Geschillencommissie Recreatie. Klachten achteraf kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

SANCTIES
Alle gasten dienen zich te houden aan de regels op het park. Indien u één van de regels niet naleeft, zullen wij u een waarschuwing geven. Als u daaraan geen gehoor geeft kan De Hertenwei de overeenkomst met u per direct opzeggen en met onmiddellijke ingang zonder restitutie van de huursom de toegang ontzeggen.

ALLE GENOEMDE TARIEVEN ZIJN INCLUSIEF LAAG B.T.W.-TARIEF
Prijswijzigingen zijn mogelijk door o.a. heffingen en maatregelen welke door de overheid of semi-overheid worden opgelegd. Meestal is een en ander pas na drukken van onze folder bekend (zoals de hoogte van de toeristenbelasting). Het kan dus gebeuren dat houden als wij dan ook later extra kosten -uiteraard met name genoemd- aan u in rekening brengen. Kennelijke (druk)fouten in de tariefstelling of data binden ons niet. Bij meningsverschil over de uitleg van de regels en tarieven, beslist de directie van het park. Deze is eveneens bevoegd aanvullende voorschriften te geven.