Kampeerinformatie 2017

RESERVEREN
Reserveren is vanaf mogelijk vanaf elke dag van de week en voor elke gewenste verblijfsduur. Bij reservering van minder dan 3 etmalen worden echter wel €12,50 reserveringskosten per boeking in rekening gebracht. Op de besproken plaatsen kan men terecht vanaf  12.00 uur en dient men op de vertrekdag weer vóór 12.00 uur vertrokken te zijn. Indien men op de aankomstdag, zonder bericht, niet arriveert, wordt de plaats nà 18.00u. als geannuleerd beschouwd.

Reserveren kan telefonisch op 013-5091295. U krijgt dan een reserverings- formulier toegestuurd/gemaild dat u per omgaande ingevuld aan “De Hertenwei” moet retourneren/terugmailen. Tevens dient per te reserveren week €75,00 vooruit betaald te worden. Het restant van het kampgeld dient uiterlijk 6 weken voor aankomst voldaan te worden. Arrangementen dienen volledig bij reservering voldaan te worden. Desgewenst kunt u deze ook in 2 termijnen betalen: het eerste deel à €200,00 bij reservering (bij het seizoenarrangement is dit €300,00), het restant uiterlijk 6 weken vóór aankomst.

Over de gereserveerde  periode wordt het volledige tarief berekend, ook bij latere aankomst of eerder vertrek! Mocht u van uw reservering willen afzien, neem dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen contact met ons op. Op De Hertenwei worden niet alle plaatsen gereserveerd,  zodat men zonder reserveren meestal ook terecht kan. Bel dan ’s morgens wel eerst even op, zodat u niet voor niets komt! Voor 2017 kunt u boeken vanaf 1 augustus 2016.

ANNULEREN, WIJZIGEN, VOORKEUREN
Voor annuleringen worden voor de kampeerplaatsen de Recron Voorwaarden Toeristische Plaatsen gehanteerd, opgesteld door Recron in overleg met de A.N.W.B en de Consumentenbond. Een exemplaar hiervan ontvangt u bij reservering. Wij adviseren: sluit een  annuleringsverzekering af!

Wilt u een reeds gemaakte boeking wijzigen, dan gelden hiervoor de volgende regels: wijzigen is mogelijk tot 6 weken voor aankomst, er worden dan administratiekosten à €27,50 per plaats berekend. Bij wijziging naar een duurdere periode  dient het verschil bijbetaald te worden; bij wijziging naar een goedkopere periode wordt het verschil niet terugbetaald. Binnen 6 weken voor aankomst wordt de wijziging als een annulering beschouwd en gelden de Recron Voorwaarden Toeristische Plaatsen.

Met bepaalde  voorkeuren kan, voor zover mogelijk, gratis rekening gehouden worden. Als u gedurende uw verblijf op De Hertenwei wilt verhuizen naar een andere kampeerplaats, wordt hiervoor €12,50 administratiekosten in rekening gebracht. Bij verhuizing naar een duurdere plaats  betaalt u het verschil bij, bij verhuizing naar een goedkopere plaats krijgt u het verschil niet terug.

JONGEREN
De Hertenwei is een familiecamping. Groepen jongeren van meer dan 4 worden niet toegelaten. Bij reservering dien je op te geven dat het een jongerenreservering betreft. Jongeren worden verspreid over het terrein neergezet; er zijn geen speciale jongeren-veldjes. Wij behouden ons het recht voor een jongeren-reservering binnen 10 dagen te annuleren. Er worden geen logés toegelaten bij jongeren.

HUISDIEREN
Indien u met uw eigen tent of caravan op de camping verblijft, zijn huisdieren toegestaan. Honden dienen wel aangelijnd te zijn, en buiten het terrein uitgelaten te worden. Gebruik van een hondenpoepschepje is verplicht!

GEMOTORISEERD VERKEER OP “DE HERTENWEI”
Tussen 23.00 uur en 07.00 uur is gemotoriseerd verkeer op “De Hertenwei” (ook intern) niet toegestaan. De maximum snelheid op het terrein is 10km/u. Personen onder 21 jaar mogen niet met ingeschakelde motor van bromfiets/motor op het terrein rijden. Beperk het rijden tot het noodzakelijke! Voor de slagboom ontvangt u een kaart die uitsluitend geldig is binnen de opgegeven verblijfsperiode en alleen te gebruiken voor de opgegeven auto. U heeft deze kaart zowel bij het oprijden als afrijden van het terrein nodig. Bij het (voor)seizoenarrangment krijgt u een sleutel voor de slagboom, waarvoor u een borg van €50,00 betaalt. Er mag 1 auto bij de kampeerplaats geparkeerd worden. Meerdere auto’s mogen niet bij de plaats geparkeerd worden, maar dienen (tegen betaling) op de parkeerstroken geplaatst te worden.

SANITAIR
Er zijn div. toiletgebouwen verspreid over het terrein, met wascabines, gratis warme douches, toiletten, baby-badkamers, wasbakken voor de afwas en de was en stortplaatsen voor het chemisch toilet. Bij toiletgebouw 4 is ook een mindervaliden-badkamer en een wasserette.

CAMPER-SERVICEPUNT 
Er is een camper-servicepunt bij Park B, waar u uw afvalwater-tanks kunt legen en uw watertanks kunt vullen.

WINTERKAMPEREN
Van de centraal verwarmde toiletgebouwen blijft toiletgebouw 2 gedurende de winterperiode open; alleen op de terreinen B t/m F kan er dus in de winter worden gekampeerd. De buitenkranen bij het toiletgebouw zijn ’s winters
afgesloten, evenals de waterkraan op de plaats. Toiletgebouw 2 beschikt niet over een mindervaliden-badkamer.

ZWEMMEN IN HET BINNENBAD EN BUITENBAD
Kampeerders kunnen op vertoon van de Hertenwei-recreatiepas (à €2,25 p.p., incl. foto, dus geen foto mee nemen) het hele jaar gratis gebruik maken van het binnenbad. Gesloten i.v.m. de jaarlijkse onderhoudsbeurt van 13-11-2017 t/m 16-11-2017. In de periode 20-05-2017 – 27-08-2017 kan op vertoon van hetzelfde pasje ook gratis gebruik gemaakt worden van de verwarmde buitenbaden. Kinderen t/m 2 jaar hebben geen pasje nodig.

OPENINGSTIJDEN
De openingstijden van alle voorzieningen en de verschillende kampeerterreinen worden tijdens het seizoen regelmatig aangepast, al naar gelang de bezetting van het terrein. De supermarkt en de wasserette zijn na de Herfstvakantie tot Pasen gesloten.

INTERNET TIJDENS UW VAKANTIE
In ‘t Strumke kunt u met uw eigen computer gratis gebruik maken van draadloos internet. Op de camping is vooralsnog geen internetmogelijkheid.

WEBSITE
Voor actuele informatie over bijvoorbeeld menukaart van de braserie, recreatie-activiteiten, openingstijden en last-minute aanbiedingen kunt u terecht op onze website: www.hertenwei.nl

KLACHTEN
Indien u van mening bent dat de door u gehuurde plaats niet naar behoren is opgeleverd, meldt dat dan direct bij de receptie, doch uiterlijk binnen 2 uur na aankomst. Ook eventuele andere klachten dient u direct met de parkleiding op te nemen, teneinde de leiding in de gelegenheid te stellen één en ander op te lossen. Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn opgelost, dan heeft u tot uiterlijk 14 dagen na vertrek de gelegenheid de klacht schriftelijk en gemotiveerd in te dienen. Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan heeft u tot uiterlijk 3 maanden na vertrek de gelegenheid de klacht te laten behandelen door de Geschillencommissie Recreatie. Klachten achteraf kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

SANCTIES
Alle gasten dienen zich te houden aan de regels op het park. Indien u één van de regels niet naleeft, zullen wij u een waarschuwing geven. Als u daaraan geen gehoor geeft kan De Hertenwei de overeenkomst met u per direct opzeggen en met onmiddellijke ingang zonder restitutie van de huursom de toegang ontzeggen.

ALLE GENOEMDE TARIEVEN ZIJN INCLUSIEF LAAG B.T.W.-TARIEF
Prijswijzigingen zijn mogelijk door o.a. heffingen en maatregelen welke door de overheid of semi-overheid worden opgelegd. Meestal is een en ander pas op een laat tijdstip bekend. Wilt u ons dan wel verontschuldigd houden als wij dan ook later extra kosten -uiteraard met name genoemd- aan u in rekening brengen. Kennelijke (druk)fouten in de tariefstelling of data binden ons niet. Bij meningsverschil over de uitleg van de regels en tarieven, beslist de directie van het park. Deze is eveneens bevoegd aanvullende voorschriften te geven.